โรงเรียนราชวินิต มัธยม เปิดรับสมัครนักเรียน สอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2564

โรงเรียนราชวินิต มัธยม เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อ สอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

โรงเรียนราชวินิต มัธยม เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 1-26 กุมภาพันธ์ 2564

*ห้องแนะแนว ห้องวิชาการ สำเนาเลขผู้อำนวยการ

⇒สอบ : วันที่ 7 มีนาคม 2564

 

*********************************

ค้นหาPre-test ม.1 จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

1.วิชาที่ใช้สอบ

⇒ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒100 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์โรงเรียนราชวินิตมัธยม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: