โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1 2021

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1 และม.4 2021 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1 2021

 

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครทางออนไลน์
– ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 : วันที่ 14 ธ.ค. 63 – 5 ก.พ. 64
– ห้องเรียนปกติ ม.1 : วันที่ 14 ธ.ค. 63 – 19 ก.พ. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
– ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 : วันที่ 12 ก.พ. 64
– ห้องเรียนปกติ ม.1 : วันที่ 26 ก.พ. 64

ทดสอบความรู้
– ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 : วันที่ 20 ก.พ. 64
– ห้องเรียนปกติ ม.1 : วันที่ 6 มี.ค. 64

ประกาศผล
– ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 : ภายในวันที่ 26 ก.พ. 63
– ห้องเรียนปกติ ม.1 : ภายวันวันที่ 12 มี.ค. 63

 

*********************************

ค้นหาPre-test ม.1 จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

1.ห้องเรียนที่เปิดสอบ

⇒ม.1 และ ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Pre Gifted)

⇒ม.1วิทยาศาสตร์-คิตศาสตร์-สุขศึกษาและพลศึกษา (Pre Cabat)

⇒ม.1 English Program (Pre-ep) ห้องเรียนปกติ

⇒ม.1 ห้องปกติ (Pre Entrance)

*กรณีวันสอบไม่ตรงกันสามารถสมัครได้

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6 เฉพาะ ม.1

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒ห้องเรียนพิเศษ ประเภทละ 300 บาท

⇒ห้องเรียนปกติ ประเภทละ 300 บาท

 

4.ขั้นตอนการสมัคร

4.1 สมัครทางออนไลน์

4.2 ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

4.3 ชำระเงินค่าสมัครสอบ

4.4 แจ้งการชำระค่าสมัครสอบ โดยบอกว่า ชื่อ นามสกุลของน้อง ประเภทที่สมัคร พร้อมสลิปค่าสมัครสอบทาง Line official @Rittiya

4.5 รอตรวจสอบข้อมูล

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

⇒เว็บไซต์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  <<คลิกสมัครที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: