โรงเรียนพัทลุง เปิดรับนักเรียนใหม่ เพื่อสอบ Pre-test ปีการศึกษา2563

โรงเรียนพัทลุง เปิดรับนักเรียน ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่5-6 เพื่อสอบ Pre-test ปีการศึกษา2563 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

โรงเรียนพัทลุง เปิดรับนักเรียนใหม่ เพื่อสอบ Pre-test ปีการศึกษา2563

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2564

⇒ชำระเงินค่าสมัคร :  ภายในวันที่ 25 มกราคม 2564

⇒พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ : วันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ทดสอบ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

*เนื่องจากสถานการณ์โควิค อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

*********************************

ค้นหาPre-test ม.1 จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

1.วิชาที่สอบ

⇒คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่5-6

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒200 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทย

 

4.รางวัลที่ได้รับ

⇒รางวัลที่1 ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

⇒รางวัลที่2 ทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

⇒รางวัลที่3 ทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

นักเรียนที่สอบได้คะแนนรวม อันดับ 4-10 ได้รับเกียริบัตรจากทางโรงเรียน

นักเรียนที่สอบได้คะแนนสอบ อันดับ 1-3 ชั้นป.5 ได้รับเกียรติบัตร

นักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมของแต่ละรายวิชา ได้รับเกียรติยศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

⇒ระเบียบการรับสมัคร Pre-test ม.1 โรงเรียนพัทลุง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒เว็บไซต์รับสมัคร Pre-test ม.1 โรงเรียนพัทลุง  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: