Pre-test ม.1 โรงเรียนสมุทรปราการ ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสมุทรปราการ เปิดรับสมัครน้องๆชั้นป.4-ป.6 เพื่อสมัครสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

Pre-test ม.1 โรงเรียนสมุทรปราการ ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครด้วยตัวเอง หรือ สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 21 กุมภาพันธ์ 2564

*กรณีเดินทางสมัครด้ยตัวเอง สมัครที่กลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร4 ชั้น1 เวลา 09.00-16.30 น.

⇒ชำระค่าสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 21 กุมภาพันธ์ 2564

⇒สอบ : วันที่ 6 มีนาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อเข้าสอบ/ห้องสอบ/สถานที่สอบ : วันที่ 1 มีนาคม 2564

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 15 มีนาคม 2564

 

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี้<<

*********************************

 

1.วิชาที่เปิดรับ

⇒ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดัมประถมศึกษาชั้นปีที่4-6

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒150 บาท ชำระที่ธนาคารทหารไทย

 

4.สิทธิ์ประโยชน์

⇒นักเรียนที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่1 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

⇒นักเรียนที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

⇒นักเรียนที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่3 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

⇒นักเรียนที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่4-100 ได้รับเกียรติบัตร โดยสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตร ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร Pre-test โรงเรียนสมุทรปราการ <<คลิกสมัครทีนี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: