โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปี2564

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษา เพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปี2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปี2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 4 มกราคม – 6 มีนาคม 2564

⇒สอบ : วันที่ 7 มีนาคม 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 15 มีนาคม 2564

 

*********************************

ค้นหาPre-test ม.1 จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

1.วิชาที่เปิดสอบ

⇒ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิชาละ 40 ข้อ

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษา

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒400 บาท

 

4.รางวัลที่จะได้

⇒สำหรับน้องที่จะได้รับเกียรติบัตร เป็นนักเรียนที่ทำคะแนนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก หรือ นักเรียนที่ทำคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกแต่ละวิชา และ ทุกคนที่ทำคะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ้นไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

⇒ระเบียบการรับสมัคร Pre-test ม.1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒เว็บไซต์รับสมัครสอบ Pre-test ม.1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  <<คลิกสมัครที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: