โรงเรียนปากพนัง เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ปีการศึกษา2563

โรงเรียนปากพนัง เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่5-6 เพื่อสอบ Pre-test ปีการศึกษา2563 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

โรงเรียนปากพนัง เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ปีการศึกษา2563

 

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครด้วยตัวเอง : ตั้งแต่วันนี้ – 11 มกราคม 2564

*ยกเว้น วันที่ 31 ธันวาคม – 3 มกราคม 2564

⇒สอบ : วันที่ 17 มกรคาคม 2564

 

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

 

1.วิชาที่เปิดสอบ

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่5-6

 

3.ค่าสมัคสอบ

100 บาท ชำระที่ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนปากพนัง

 

4.ขั้นตอนการสมัคร

ขอรับใบสมัครและระเบียบการ  โดยเตรียมรูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว ในวันเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

 

5.สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

⇒อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

⇒อันดับที่2 ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

⇒อันดับที่3 ทุนการศึกษา 1,000 พร้อมเกียรติบัตร

⇒อันดับที่4-10 จะได้รับเกียรติบัตรความสามารถ

 

โดยผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 5 คนแรก สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอปากพนัง

⇒อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

⇒อันดับที่2 ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

⇒อันดับที่3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

⇒อันดับที่4 ทุนการศึกษา  500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

*ผู้ที่สอบได้คะแนน 80 % ขึ้นไป แต่ละรายวิชาจะได้รับเกียรติบัตรรับรอง

*โรงเรียนที่มี่นักเรียนสอบได้คะแนนรวมทุกวิชาเป็นอันดับที่1 จะได้รับโล่เกียรติยศ

*โรงเรียนที่มี่นักเรียนสอบมากที่สุด จะได้รับโล่เกียรติยศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการและใบสมัคร โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  <<คลิกโหลดที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: