โรงเรียนวัดนวลนรดิส เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1 +ทุนเรียนฟรี

โรงเรียนวัดนวลนรดิส เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4-6 เพื่อสอบ Pre-test ม.1 โดยมีทุนการศึกษาให้น้องๆด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

โรงเรียนวัดนวลนรดิส เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง : ตั้งแต่วันนี้ -18 มกราคม 2564 (ในวันเวลาราชการ )

หรือ

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 18 มกราคม 2564

สอบ : วันที่ 24 มกราคม 2564

ประกาศผลสอบ : ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564

 

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

1.วิชาที่เปิดรับ

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา วิชาละ 20 %

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่5-6

 

3.ค่าสมัครสอบ

200 บาท

 

4.รางวัลที่ได้รับ

อันดับ1 โล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท

อันดับ2 โล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 700 บาท

อันดับ3 โล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 500 บาท

อันดับ1-10 เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

อันดับ 11-20 เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

อันดับ 21-30 เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

*นักเรียนที่ได้รับคะแนนรวมอันดับ1-30 จะได้รับสิทธเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 ในห้องเรียนปกติ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

*นักเรียนที่สอบได้คะแนนรวมที่ 1-3 จะได้สิทธิรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 10,000 บาท จนจบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3

 

5.กำหนดการสอบ

เวลา 09.00-10.20 น. คณิตศาสตร์และภาษาไทย

เวลา 10.20-11.20 น. ภาษาอังกฤษ

พัก

เวลา11.20-12.40 น. วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร Pre-test โรงเรียนวัดนวลนรดิส  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร Pre-test โรงเรียนวัดนวลนรดิส  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: