โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4-6 เพื่อสอบ Pre-test ม.1 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒ขยายเวลารับสมัครทางออนไลน์ หรือด้วยตัวเอง : ตั้งแต่วันนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ตรวจสอบรายชื่อตัวเอง : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

⇒สอบ : จากเดิม วันที่ 10 มกราคม 2564 เป็น  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 4 มีนาคม 2564

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

1.วิชาที่ใช้สอบ

⇒คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒300 บาท

 

4.ประเภทรางวัล

⇒รางวัลที่1 เกียรติบัตรเหรียญทอง คะแนนรวมสูงสุดลำดับที่1 ใน 5 รายวิชา พร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท

⇒รางวัลที่2 เกียรติบัตรเหรียญเงิน คะแนนรวมสูงสุดลำดับที่ 2 ใน 5 รายวิชา พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท

⇒รางวัลที่3 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง คะแนนรวมสูงสุดลำดับที่ 3 ใน 5 รายวิชา พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท

⇒เกียริบัตรคะแนนสุงสุด ลำดับ 1-3 ในแต่ละรายวิชา

 

5.ตารางสอบ NBR Pre-test 2021

สอบวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

⇒เวลา 08.00-08.30 น.เข้าแถว

⇒เวลา 08.30-11.10 น. คณิตศาสตร์ 25 ข้อ ภาษาอังกฤษ 40 ข้อ ภาษาไทย 40 ข้อ

พักกลางวัน

⇒เวลา 12.10-14.00 น. วิทยาศาสตร์ 30 ข้อ สังคมศึกษา 40 ข้อ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านทีนี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร Pre-test โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: