โรงเรียนมหาวชิราวุธ เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2563

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2563 โดยมีรายละเอียดต่างๆต่อไปนี้

 

โรงเรียนมหาวชิราวุธ เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2563

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 7 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ชำระเงิน : ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ทดสอบวัดความรู้ : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

 

*********************************

ค้นหาPre-test ม.1 จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

 

1.วิชาที่ใช้สอบ

⇒วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร 

⇒นักเรียนกำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ทั่วประเทศ

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒300 บาท ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

 

4.รางวัลที่ได้รับ

🎖 ผู้ที่ได้คะแนน ลำดับที่ 1 – 10 คะแนนรวม 5 วิชา จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา
🎖 ผู้ที่ได้คะแนน ลำดับที่ 1 คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา
🎖 นักเรียนที่ได้คะแนนทุกวิชารวมกันสูงสุดอันดับที่ 1 – 5 หากนักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกและเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2564 จะได้รับทุนการศึกษา คนละ 10,000 บาท ต่อปีการศึกษา จนจบชั้น ม.3

 

.รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร Pre-test  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์ Pre-test ม.1 โรงเรียน  <<คลิกสมัครที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: