โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4-6 เพื่อสอบ Pre-test ม.1 โดยมีรายละเอียดๆต่างดังต่อไปนี้

 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 29 มกราคม 2564

⇒สอบ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

*กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์โควิค

 

*********************************

ค้นหาPre-test ม.1 จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

1.วิชาที่ใช้สอบ 

⇒ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒100 บาท

 

4.กำหนดการสอบ

ช่วงเช้า

⇒เวลา 09.00-10.40 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

⇒เวลา11.00-11.50 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ

 

ช่วงบ่าย

⇒เวลา 13.00-13.50 น. สอบวิชา วิทยาศาสตร์

⇒เวลา 13.50-14.40 น. สอบวิชา ภาษาไทย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: