โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบ Pre-test ปีการศึกษา2564

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบ Pre-test ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบ Pre-test ปีการศึกษา2564

 

กำหนดรับสมัคร

ห้องเรียนปกติ

⇒สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 17 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศที่นั่งสอบ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

⇒สอบ :วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

 

ห้องเรียนพิเศษ

⇒สมัครผ่านเว็บไซต์ : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น

⇒ประกาศที่นั่งสอบ Pre-Exam : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

⇒สอบ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่  วันที่ 5  มีนาคม   2564

 

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี้<<

*********************************

 

1.วิชาที่ใช้สอบ

⇒ห้องเรียนปกติ  สอบ วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา

⇒ห้องเรียนพิเศษ ประเภทด้วย ม.1 ห้องเรียน IP , ม.1 ห้องเรียน IEP , ม.4 ห้องเรียน IP , ม.4 ห้องเรียน IEP ICP IJP IKP  สอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ ภาษาอังกฤษ

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒ห้องเรียนปกติ 150 บาท

⇒ห้องเรียนพิเศษ 350 บาท

ที่ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 147-1-03663-4 ชื่อบัญชี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

 

4.สิทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับ

⇒ในห้องเรียนพิเศษ น้องที่คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก  สามารถเรียนที่นี่ได้เลย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร PRE-M.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ห้องเรียนปกติ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร PRE-EXAM โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ห้องเรียนพิเศษ <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: