โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6 เพื่อสอบ Pre-test ม.1 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 29 มกราคม 2564

⇒สอบ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

 

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

 

1.วิชาที่เปิดสอบ

⇒วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเหลือ

⇒แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และคุณธรรม จริยธรรม (MQ) เป็นแบบวัดประเมินค่า

 

2..คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

*เฉพาะน้องป.6 น้องที่จะสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทสอบคัดเลือก ต้องสอบPre-test เพื่อยื่นคะแนนสอบตามประเภทต่างๆ

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒300 บาท

 

4.สิ่งที่ต้องเตรียมไปสอบ

⇒บัตรประจำตัวผู้สอบ และใบเสร็จรับเงิน

⇒แต้งเครื่องแบบนักเรียนจากโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย

⇒เตรียมดินสอ 2 B และยางลบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร Pre-test โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  <<คลิกสมัครที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: