โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test BPK2021 ปีการศึกษา2564

โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นป.5-6 เพื่อสอบ Pre-test BPK2021 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test BPK2021 ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 ธันวาคม – 15 มกราคม 2564

⇒ยืนใบสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร : วันที่17-20 ธันวาคม 2563 กับ 11-15 มกราคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 20 มกราคม 2564

⇒สอบ : วันที่ 24 มกราคม 2564

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 28 มกราคม 2564

 

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

 

1.วิชาที่ใช้สอบ

⇒คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่5-6

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒200 บาท

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒ค่าธรรมเนียมการสมัคร

⇒รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 3 รูป

⇒ระเบียบแสดงผลการเรียน

 

5.ขั้นตอนการสมัคร

⇒กรอบใบสมัครทางออนไลน์ แล้วปริ๊นใบสมัครในยื่นในวันสมัคร

⇒มาสมัครด้วยตัวเองพร้อมเอกสารการสมัคร และจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัคร ที่ใต้อาคาร 4 โรงเรียนวัดบางปะกอบวิทยาคอม

 

รายละเอียเพิ่มเติม

เว็บไซต์ โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: