โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ขยายเวลารับสมัครสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2564

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ขยายเวลารับสมัครสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ขยายเวลารับสมัครสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒ขยายเวลารับสมัคร : ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

สอบ Pretest

⇒ห้องเรียนทั่วไป : วันที่ 6 มีนาคม 2564

⇒ห้องเรียนพิเศษ วิทย์ : วันที่ 7 มีนาคม 2564

⇒ห้องเรียนพิเศษ คณิต : วันที่ 7 มีนาคม 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 17 มีนาคม 2564

 

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

 

1.วิชาที่ใช้สอบ

⇒ห้องเรียนทั่วไป วิชาที่สอบ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สอบตอนเช้า

⇒ห้องเรียนพิเศษ วิทย์ วิชาที่สอบ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เหตุผล มิติสัมพันธ์ สอบตอนเช้า

⇒ห้องเรียนพิเศษ คณิต วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เหตุผล มิติสัมพันธ์จำนวน สอบตอนบ่าย

*สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ห้องเรียน

 

2.คุณสมบัติของผู้มัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒จะได้ทราบเมื่อสมัครเสร็จแล้ว

 

4.รางวัลและทุนการศึกษา

⇒อันดับที่1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

⇒อันดับที่2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

⇒อันดับที่3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร pre-test โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

แผนที่โรงเรียน

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: