โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เปิดรับสมัครนักเรียน ทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เปิดรับสมัครนักเรียน ทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อ Brush up yor Brian 64

 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เปิดรับสมัครนักเรียน ทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อ

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2564

ทดสอบห้องเรียนพิเศษวิทย์ และ/หรือ คณิต : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผล : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 (ทางเว็บไซต์และไปรษณีย์)

ทดสอบห้องเรียนปกติ : วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลสอบ : วันที่ 3 มีนาคม 2564 (ทางเว็บไซต์และไปรษณีย์)

 

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

 

 

1.วิชาที่ใช้สอบ

ห้องเรียนพิเศษ วิทย์ วิชาที่สอบ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เหตุผล มิติสัมพันธ์ สอบตอนเช้า

ห้องเรียนพิเศษ คณิต วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เหตุผล มิติสัมพันธ์จำนวน สอบตอนบ่าย

ห้องเรียนทั่วไป วิชาที่สอบ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สอบตอนเช้า

 

2.คุณสมบัติของผู้มัคร

กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6

 

3.ค่าสมัครสอบ

จะได้ทราบเมื่อสมัครเสร็จแล้ว

 

4.รางวัลและทุนการศึกษา

อันดับที่1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

อันดับที่2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

อันดับที่3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร pre-test โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

แผนที่โรงเรียน

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: