โรงเรียนบางกะปิ เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1

โรงเรียนบางกะปิ เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 เพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

โรงเรียนบางกะปิ เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง : ตั้งแต่วันนี้ – 19 กุมภาพันธ๋ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลสอบ : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

 

*********************************

ค้นหาPre-test จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

 

1.วิชาที่ใช้สอบ

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่5-6

 

3.ค่าสมัครสอบ

300 บาท

 

4.รางวัลที่ได้รับ

คะแนนรวมทุกรายวิชา อันดับที่1 ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัล

คะแนนรวมทุกรายวิชา อันดับที่2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท รับเกียรติบัตรพร้อมกรอบ

คะแนนรวมทุกรายวิชา อันดับที่3 ทุนการศึกษา 500 บาท รับเกียรติบัตรพร้อมกรอบ

คะแนนรวมทุกวิชาผ่านเกณฑ์ 60 % ขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตร

 

5.วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันเวลาราชการ 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 2

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัคร พร้อมใบสมัคร โรงเรียนบางกะปิ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: