โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4-6 เพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2564

 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒รับใบสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

⇒สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

⇒สอบ : วันที่ 21 กมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

 

*********************************

ค้นหาPre-test ม.1 จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

1.วิชาที่ใช้สอบ 

⇒คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 เพศหญิง

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒100 บาท

 

4.รางวัลที่ได้รับ

⇒เกียรติบัตรเหรียญมองคะแนนรวมสูงสุด อันดับ 1-10

⇒เกียรติบัตรเหรียรญทองแยกตามรายวิชา (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)

5.สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

⇒นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 ที่มีคะแนนรวมสูงสุดลำดับ 1-15 จะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก

⇒ได้รับการยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา ตลอดทั้ง 3 ปี โดยต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75

 

รายละเอียดเพิ่เติม

ระเบียบการรับสมัคร Pre-test โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: