สวช เปิดรับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

สวช เปิดรับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 เพื่อทดสอบความรู้ โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

สวช เปิดรับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศเลขที่นั่งสอบ/รายชื่อศูนย์สอบ : วันที่ 1 มีนาคม 2564

⇒สอบแข่งขัน : วันที่ 6 มีนาคม 2564

*รายงานตัว เวลา 09.30 น.

⇒ประกาศผลคะแนนสอบ : วันที่ 19 เมษายน 2564

 

1.วิชาที่ใช้สอบ

⇒วิชาคณิตศาสตร์ สอบเวลา 09.00 -10.30 น.

⇒วิชาวิทยาศาสตร์ สอบเวลา 10.45 – 12.15 น.

⇒วิชาภาษาอังกฤษ สอบเวลา 13.00 – 14.30 น.

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย

 

3.ค่าสมัครสอบ

⇒1 วิชา 250 บาท

⇒2 วิชา 450 บาท

⇒3 วิชา 600 บาท

 

4.รางวัลที่ได้รับ

⇒เยาวชนที่ได้คะแนนสูงสุด อันดับ 1-3 ของแต่ละวิชาในระดับประเทศ  ได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณวิชาการ ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา 5,000/4,000 /3,000 บาท ตามลำดับ

⇒เยาวชนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชาของแต่ละภูมิภาค รับเหรียญรางวัลทางวิชาการของแต่ละภูมิภาค ประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา 1,000 บาท

⇒ผู้เข้าสอบที่มีคะแนนเกินเกณฑ์ประเมินมาตรฐานจะได้รับเกียรติดังนี้ เหรียญทอง 85 % ขึ้นไป เหรียญเงิน 70 % ขึ้นไป เหรียญทองแดง 50 % ขึ้นไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร โครงการทอสวัดทักษะวิชาการระดับ (สวช)  <<คลิกสมัครที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบแข่งขัน สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2564

ขอเชิญนักเรียน …

Leave a Reply

%d bloggers like this: