โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6 เพื่อสอบ Pre-test ม.1 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบ Pre-test ม.1

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครด้วยตัวเองหรือทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 22 มกราคม 2564

⇒สอบ : วันที่ 31 มกราคม 2564

⇒ประกาศผลคะแนนสอบ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

*อย่าลืมเตรียมเช็คตารางการสอบ pre-test ในสถานการณ์โควิค อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

*********************************

ค้นหาPre-test ม.1 จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาPre-testที่นี่<<

*********************************

 

1.วิชาที่ใช้สอบ

⇒คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6

 

3.ค่าสมัครสอบ 

⇒300 บาท

 

4.รางวัลได้รับ

⇒นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับ ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

5.ขั้นตอนการสมัคร

⇒กรณีสมัครด้วยตัวเอง  เดินทางมาสมัครที่โรงเรียน มาที่ ห้องศูนย์วิชาการ โดยเตรียมสำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครสอบมาด้วย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

⇒เว็บไซต์รับสมัคร Pre-test โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

⇒เพจโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

Pre-test ม.1 และ ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนร้อยเอ็ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: