ข้อสอบย้อนหลัง พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ สสวท โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

มาแล้วจ้า ข้อสอบย้อนหลัง พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ สสวท โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มาลองโหลดทำกันดูนะ

 

 

ข้อสอบย้อนหลัง พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ สสวท โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

 

<<<ข้อสอบย้อนหลัง พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์ สสวท คลิกอ่านที่นี่

 

 

วิชาคณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                                                         

ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2562 <<คลิกอ่านที่นี่>>    เฉลยข้อสอบปี2562  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2561 <<คลิกอ่านที่นี่>>    เฉลยข้อสอบปี2561  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2560 <<คลิกอ่านที่นี่>>    เฉลยข้อสอบปี2560  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ข้อสอบอ วิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2559 <<คลิกอ่านที่นี่>>    เฉลยข้อสอบปี2559  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2558 <<คลิกอ่านที่นี่>>    เฉลยข้อสอบปี2558  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2557 <<คลิกอ่านที่นี่>>    เฉลยข้อสอบปี2557  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2556 <<คลิกอ่านที่นี่>>    เฉลยข้อสอบปี2556  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2555 <<คลิกอ่านที่นี่>>    เฉลยข้อสอบปี2555  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2554 <<คลิกอ่านที่นี่>>    เฉลยข้อสอบปี2554  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

วิชาคณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6

ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2563 <<คลิกอ่านที่นี่>>    เฉลยข้อสอบปี2563  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2562 <<คลิกอ่านที่นี่>>    เฉลยข้อสอบปี2562  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2561 <<คลิกอ่านที่นี่>>    เฉลยข้อสอบปี2561  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2560 <<คลิกอ่านที่นี่>>    เฉลยข้อสอบปี2560  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2559 <<คลิกอ่านที่นี่>>    เฉลยข้อสอบปี2559  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2558 <<คลิกอ่านที่นี่>>    เฉลยข้อสอบปี2558  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2557 <<คลิกอ่านที่นี่>>    เฉลยข้อสอบปี2557  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2556 <<คลิกอ่านที่นี่>>    เฉลยข้อสอบปี2556  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2555 <<คลิกอ่านที่นี่>>    เฉลยข้อสอบปี2556  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2554 <<คลิกอ่านที่นี่>>    เฉลยข้อสอบปี2554  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

<<<ข้อสอบย้อนหลัง พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์ สสวท คลิกอ่านที่นี่

About TogetherEduClub

Leave a Reply

%d bloggers like this: