โรงเรียนหญิงล้วน ในกรุงเทพมหานคร มีที่ไหนบ้าง ที่นี่มีคำตอบ

โรงเรียนหญิงล้วน ในกรุงเทพมหานคร มีที่ไหนบ้าง ทาง Together ได้รวบรวมข้อมูลมาให้น้องๆและผู้ปกครองได้อ่านแล้ว

 

โรงเรียนหญิงล้วน ในกรุงเทพมหานคร มีที่ไหนบ้าง ที่นี่มีคำตอบ

 

1.โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

เปิดการเรียนการสอน : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2475

ระดับที่เปิดสอน :  เปิดสอนตั้งแต่ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

เว็บไซต์ของโรงเรียน : www.khemasiri.ac.th/

ที่มาของรูป  www.youtube.com/watch?v=L1jLkatcAKk&ab_channel=TEDET

 

2.โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

จัดตั้งโรงเรียน : เมื่อ พ.ศ. 2449

ระดับที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

เว็บไซต์ของโรงเรียน : www.scc.in.th/

ที่มาของรูป โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ : www.scc.in.th/

 

 

3.โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ : พ.ศ. 2468

ระดับที่เปิดสอน :  เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

เว็บไซต์ของโรงเรียน : www.sf.ac.th/

ที่มาของรูป เพจโรงเรียน St. Francis Xavier Convent

 

4.โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทำบุญเปิดโรงเรียน วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2456

ระดับที่เปิดสอน :  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

เว็บไซต์โรงเรียน : www.br.ac.th/

ที่มาของรูป เพจ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

5.โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ก่อตั้งเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477

ระดับที่เปิดสอน :  เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

*มีนักเรียนชายในระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

โรงเรียนมีหอพักให้สำหรับน้องป.1-ม.6

เว็บไซต์ของโรงเรียน : www.shc.ac.th

 

 

6.โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ก่อตั้งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2471

ระดับที่เปิดสอน :  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

เว็บไซต์ของโรงเรียน : http://www.materdei.ac.th

ที่มาของรูป โรงเรียนมาแตร์เดอี : http://www.materdei.ac.th/

 

 

7.โรงเรียนราชินี

ก่อตั้งเมื่อ : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2447

ระดับที่เปิดสอน :  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

โรงเรียนหลวง สำหรับสตรี แห่งแรกในสยามประเทศ หรือ ประเทศไทย ในปัจจุบัน

เว็บไซต์ของโรงเรียน : www.rajini.ac.th

 

8.โรงเรียนราชินีบน

เปิดการเรียนการสอน : ปี พ.ศ. 2454

ระดับที่เปิดสอน :  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่2 ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

เว็บไซต์ของโรงเรียน : www.rajinibon.ac.th/

ที่มาของรูปของโรงเรียนราชินีบน www.matichonweekly.com/column/article_16461

 

9.โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ก่อตั้งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2417

ระดับที่เปิดสอน : เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

โรงเรียนสตรีประจำแห่งแรกของประเทศไทย

เว็บไซต์ของโรงเรียน : www.wattana.ac.th/

ที่มาของรูป  www.soccersuck.com/boards/topicstore/1225993

 

10.โรงเรียนวาสุเทวี

ก่อตั้งเมื่อ : วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496

ระดับที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่3

เว็บไซต์ของโรงเรียน : www.vasudevi.ac.th

ที่มาของรูป จากเพจ โรงเรียนวาสุเทวี

 

11.โรงเรียนศึกษานารี

เริ่มจัดระบบการเรียนสอน : ปี พ.ศ. 2432

ระดับที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 จนถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

เว็บไซต์ของโรงเรียน : www.snr.ac.th/

ที่มาของรูปโรงเรียนศึกษานารี : เพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนศึกษานารี 

 

12.โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เปิดการเรียนการสอน : วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2461

ระดับที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 จนถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

เว็บไซต์ของโรงเรียน : sites.google.com/a/mps.ac.th/groupwork-mps/home

ที่มาของรูป จากเว็บไซต์โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

13.โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457

ระดับที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 จนถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

เว็บไซต์ของโรงเรียน : www.sr.ac.th/

ที่มาของรูปจากเพจ ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวัดระฆัง Satri Wat Rakhang School

 

14.โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

เปิดการเรียนการสอน : วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2483

ระดับที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 จนถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

เว็บไซต์ของโรงเรียน : www.sr.ac.th/

ที่มาของรูป จากเพจ สตรีวัดอัปสรสวรรค์

 

15.โรงเรียนสตรีวิทยา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ : ปี ร.ศ. 119 พ.ศ. 2443

ระดับที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 จนถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

เว็บไซต์ของโรงเรียน : www.satriwit.ac.th/

ที่มาของรูปโรงเรียนสตรีวิทยา : map.longdo.com/

 

16.โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ก่อขึ้นตั้งเมื่อ : วันที่ 1 สิงหาคม 2465

ระดับที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 จนถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

เว็บไซต์ของโรงเรียน : www.suriyothai.ac.th/

ที่มาของรูปโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย การไฟฟ้านครหลวง

 

17.โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

วางศิลาฤกษ์  : วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2504

ระดับที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 จนถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

เว็บไซต์ของโรงเรียน : www.sainampeung.ac.th/

ที่มาของรูปโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เพจ : สภานักเรียน โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

18.โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สถาปนาขึ้นเมื่อ : วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2459

ระดับที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 จนถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

เว็บไซต์ของโรงเรียน : www.sainampeung.ac.th/

ที่มาของรูป โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพจ : สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ “official page

 

19.โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

เปิดการเรียนการสอน : วันที่ 2 มีนาคม 2447

ระดับที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

เว็บไซต์ของโรงเรียน : www.asc.ac.th/

ที่มาของรูป เว็บไซต์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

 

*กรณีมีที่ไหนขาด เจอแอดมินใต้โพสด้วยนะจ้า

 

——————————————-.
รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : Together.Educated
.
Webstie เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://www.together-edu.com/​

ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิ๊ก https://lin.ee/EuqhTUB

——————————————-.

About TogetherEduClub

Check Also

โรงเรียนชายล้วน ในกรุงเทพมหานคร มีที่ไหนบ้าง ที่นี่มีคำตอบ

โรงเรียนชายล้วน …

Leave a Reply

%d bloggers like this: