สอบเข้าม.1 และ ม.4 รอบ Gifted โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพือ สอบเข้าม.1 และ ม.4 รอบ Gifted ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 และ ม.4 รอบ Gifted โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 23 กรกฏาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ : วันที่ 27 กรกฏาคม 2564

⇒สอบข้อเขียน / สอบปฏิบัติ : วันที่ 31 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2564  อัพเดท รอประกาศจากทางโรงเรียน

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 8 สิงหาคม 2564 อัพเดท รอประกาศจากทางโรงเรียน

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 10 สิงหาคม 2564 อัพเดท รอประกาศจากทางโรงเรียน

⇒กรอกข้อมูลพื้นฐานนักเรียน : วันที่ 10-15 สิงหาคม 2564 อัพเดท รอประกาศจากทางโรงเรียน

⇒มอบตัวนักเรียน : วันที่ 15 สิงหาคม 2564 อัพเดท รอประกาศจากทางโรงเรียน

 

อัพเดท ทางโรงเรียนมีการปรับตารางสอบใหม่ รอประกาศ

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

⇒ห้องเรียน Gifted Science-Matchematics

⇒ห้องเรียน GIfted English

⇒ห้องเรียน Gifted Digital and Technology

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4

⇒ห้องเรียน Gifted Physics , Chemistry , ฺBiology

⇒ห้องเรียน Gifted Mathematics

⇒ห้องเรียน Gifted Digital and Technology

⇒ห้องเรียน Gifted Thai

⇒ห้องเรียน GIfted English

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ไม่ได้ระบุ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สอบเข้า ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

⇒เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6ปีการศึกษา 2564

⇒มีความประพฤติเรียบร้อย

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ป.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

มีผลการเรียนเฉพาะวิชาตามที่กำหนด ดังนี้

Gifted Science-Mathematics

⇒ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์พื้นฐาน แต่ละปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

Gifted English

⇒ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน แต่ละปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

Gifted Digital & Technology

⇒ผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคำนวณ) แต่ละปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

สอบเข้า ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4

⇒เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564

⇒มีความประพฤติเรียบร้อย

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.1-2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

มีผลการเรียนเฉพาะวิชาตามที่กำหนด ดังนี้

Gifted Physics, Chemistry, Biology

⇒ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1-2 แต่ละภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

Gifted Mathematics

⇒ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.1-2 แต่ละภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

Gifted Digital & Technology

⇒ผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคำนวณ และ Robotics) ชั้น ม.1-2 แต่ละภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

Gifted Thai

⇒ผลการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1-2 แต่ละภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

Gifted English

⇒ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม.1-2 แต่ละภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

วิชาพื้นฐานทั่วไป 30% (สอบทุก Gifted)

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาภาษาอังกฤษ

 

วิชาความถนัดเฉพาะ Gifted 70%

Gifted Science-Mathematics

⇒วิชาความถนัดด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

Gifted English

⇒วิชาความถนัดด้านภาษาอังกฤษ

 

Gifted Digital & Technology

⇒วิชาความถนัดด้านคอมพิวเตอร์

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

⇒วิชาพื้นฐานทั่วไป 30% (สอบทุก Gifted)

⇒วิชาคณิตศาสตร์

⇒วิชาวิทยาศาสตร์

⇒วิชาภาษาอังกฤษ

 

วิชาความถนัดเฉพาะ Gifted 70%

Gifted Physics

⇒วิชาความถนัดด้านฟิสิกส์

 

Gifted Chemistry

⇒วิชาความถนัดด้านเคมี

 

Gifted Biology

⇒วิชาความถนัดด้านชีววิทยา

 

Gifted Mathematics

⇒วิชาความถนัดด้านคณิตศาสตร์

 

Gifted Digital & Technology

⇒วิชาความถนัดด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 50%

⇒ภาคปฏิบัติ 20%

 

Gifted Thai

⇒วิชาความถนัดด้านภาษาไทย

 

Gifted English

⇒วิชาความถนัดด้านภาษาอังกฤษ

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒GIfted ละ 500 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

⇒สำเนา ปพ.1 หน้า-หลัง หรือสำเนาใบรายงานผลการเรียนชั้น ป.4-5

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4

⇒สำเนา ปพ.1 หน้า-หลัง หรือสำเนาใบรายงานผลการเรียนชั้น ม.1-2

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียน รอบGifted โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

#กวดวิชาTogether #เตรียมสอบเข้าม1 #วิทย์ป6
ติวสอบเข้า ม.1 ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 สรุปสอบเข้า ม.1

“เรียนวิทย์ให้สนุก จะได้ทั้งความสุขความเข้าใจ
เรียนรู้ไปพร้อมกัน ”
—ครูวันTogether—
รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Webstie เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
แหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสาร : https://togethereduclub.com/
รวมคอร์สเรียนของกวดวิชา : https://together14.com/
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: