สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted and Talented Education Program : GATE Program)

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ห้องเรียนความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted and Talented Education Program : GATE Program) 144 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 60 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted and Talented Education Program : GATE Program)

⇒เป็นนักเรียนเพศชาย มีเกรดเฉลี่ย ป.4 และป.5 รวมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือร้อยละ 70

⇒มีเกรดเฉลี่ยชั้น ป.4-ป.5 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 70

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

⇒เป็นนักเรียนเพศชาย มีเกรดเฉลี่ย ป.4 และป.5 รวมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือร้อยละ 70

⇒มีเกรดเฉลี่ยชั้น ป.4-ป.5 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือร้อยละ 70

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted and Talented Education Program : GATE Program)

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ 40 % วิทยาศาสตร์ 40 % ภาษาอังกฤษ 10 % ภาษาไทย 10 %

*นักเรียนสอบได้คะแนนเท่ากันเกินจำนวนที่รับได้ จะพิจารณาผลคะแนการสอบรายวิชาตามลำดับดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หากคะแนนเท่ากันทั้ง 4 วิชา จะใช้วิธีจับสลาก

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ 25% วิทยาศาสตร์ 25% ภาษาอังกฤษ 40% สอบวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 10%

*นักเรียนสอบได้คะแนนเท่ากันเกินจำนวนที่รับได้ จะพิจารณาผลคะแนการสอบรายวิชาตามลำดับดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สอบวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ หากคะแนนเท่ากันทั้ง 4 วิชา จะใช้วิธีจับสลาก

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

ห้องเรียนความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted and Talented Education Program : GATE Program)

⇒ใบสมัคร

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมผู้ปกครองลงลายชื่อรับรองถูกต้อง

⇒สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า พร้อมผู้ปกครองลงลายเซ็นรับรองถูกต้อง

⇒รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว

⇒สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนในระดับชั้น ป.4และป.5 พร้อมผู้ปกครองลงลายเซ็นรับรองถูกต้อง

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

⇒ใบสมัคร

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมผู้ปกครองลงลายเซ็นรับรองถูกต้อง

⇒สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า พร้อมผู้ปกครองลงลายเซ็นรับรองถูกต้อง

⇒รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว

⇒สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนในระดับชั้น ป.4และป.5 พร้อมผู้ปกครองลงลายเซ็นรับรองถูกต้อง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted and Talented Education Program : GATE Program)  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: