สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติม โรงเรียนวัดราชบพิธ ปีการศึกษา2565

โรงเรียนวัดราชบพิธ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติม โรงเรียนวัดราชบพิธ ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษ  Gifed และ ห้องเรียนพิเศษ MEP

 

2.ประเภทที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษ Gifed โครงการนักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  36 คน

⇒ห้องเรียนพิเศษ MEP โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program 14 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษ Gifed

⇒เป็นเพศชาย สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

⇒มีเกรดเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับป.4-ป.5 แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ห้องเรียนพิเศษ MEP 

⇒เป็นเพศชาย สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

⇒มีเกรดเฉลี่ยทุกวิชา ในระดับ ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 2.75 วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 คณิตศาสตร์ ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษ Gifed

⇒สอบวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

 

ห้องเรียนพิเศษ MEP 

⇒สอบวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

 

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร

รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

สำเนาประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตรความเป็นเลิศในด้านต่างๆ (ถ้ามี)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ Gifed   โรงเรียนวัดราชบพิธ <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร  สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนวัดราชบพิธ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนวัดราชบพิธ<<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: