สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปีการศึกษา2565

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนปกติ 13 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 556 คน

 

2.ประเภทที่เปิดรับ

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 218 คน

⇒นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน 219 คน

⇒ความสามารถพิเศษ จำนวนรับ 7 คน

⇒นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 90 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่เปิดรับสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เฉพาะสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือกทั่วไป  และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

⇒สอบ 5 วิชา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

*หากได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาคะแนน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตามลำดับ

*หากคะแนนวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เท่ากัน การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน

 

เฉพาะความสามารถพิเศษ  ตามประเภทความสามารถที่นักเรียนสมัคร

 

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร

⇒บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงในวันเข้าสอบ

⇒สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครองของผู้สมัคร ให้เจ้าของเอกสารฉบับนั้นลงนามรับรองถูกต้องทุกแผ่น

⇒รูปถ่าย 1 หรือ 1.5 นิ้ว 3 รูป 

⇒หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

⇒แบบยื่นความจำนงตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (กรณีนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ) ดาวน์โหลดเอกสารที่เว็บไซต์โรงเรียน

⇒หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจากเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน กรณีที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ดาวน์โหลดเอกสารที่เว็บไซต์โรงเรียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ เขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: