โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เปิดรับสมัครม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เปิดรับสมัครม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เปิดรับสมัครม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564 เวลา08.30-16.30 น.

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)

⇒ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Gifted Program)

⇒ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ITP

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอประกาศ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)

⇒กำลังหรือสำเร็จระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 โดยมีเกรดเฉลี่ยระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-5 3.00 ขึ้นไป

⇒เกรดเฉลี่ยระดับประถมศึกษาปีที่4-5 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกรด 2.75 ขึ้นไป ภาษาอังกฤษ 3.25 ขึ้นไป

 

ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Gifted Program)

⇒กำลังหรือสำเร็จระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 โดยมีเกรดเฉลี่ยระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-5 3.00 ขึ้นไป

⇒เกรดเฉลี่ยระดับประถมศึกษาปีที่4-5 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกรด 2.75 ขึ้นไป ภาษาอังกฤษ 2.75 ขึ้นไป

 

ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ITP

⇒กำลังหรือสำเร็จระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 โดยมีเกรดเฉลี่ยระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-5 3.00 ขึ้นไป

⇒เกรดเฉลี่ยระดับประถมศึกษาปีที่4-5 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกรด 2.75 ขึ้นไป ภาษาอังกฤษ 2.75 ขึ้นไป

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอประกาศ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

รอประกาศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: