สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสตรีวิทยา2 ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสตรีวิทยา2 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสตรีวิทยา2 ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนปกติ 12 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 42 คน รวมทั้งหมด 502 คน

 

2.ประเภทที่เปิดรับ

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือก จำนวนรับ 252 คน

⇒นักเรียนทั่วไป สอบคัดเลือก จำนวน 202 คน

⇒เงื่อนไขพิเศษ 29 คน

⇒นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 21 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่เปิดรับสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เฉพาะสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป 

⇒สอบ 5 วิชา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ วิชาละ 20 คะแนน รวมทั้งหมด 100 คะแนน 

 

เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ  ตามประเภทที่นักเรียนสมัคร

 

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา

⇒หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

⇒รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ  โรงเรียนสตรีวิทยา2 <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสตรีวิทยา2 <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: