สอบเข้า อนุบาล1 และ ป.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2565

 

สอบเข้า อนุบาล1 และ ป.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

ขายใบสมัคร : วันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564

เปิดรับสมัคร : วันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก : วันที่ 1 ธันวาคม 2564

 

1.ระดับที่เปิดรับ

ระดับอนุบาล 1 และ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ระดับอนุบาล 1 ประมาณ 105 คน

ระดับ ป.1 ประมาณ 105 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับอนุบาล 1 รับเด็กที่มีอายุครบ 3 ปี บริบรูณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 รับเด็กที่มีอายุครบ 6 ปีบริบรูณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 หรือ จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา (จบอนุบาล 3 โรงเรียนของรัฐ หรือ โรงเรียนเอกชนน ก่อนเปิดเรียน)

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

พิจารณาสมรรถนะพื้นฐานความพร้อมของนักเรียน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์

พิจารณาความพร้อมของผู้ปกครองในการร่วมมือกับทางโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะแห่งอนาคตของนักเรียน เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆที่จำเป็น

 

5.ค่าสมัครสอบ

100 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

รูปถ่ายหน้าตรง

ใบสูติบัตรนักเรียน

ไฟส์ทะเบียนบ้านของนักเรียนอย่างชัดเจน

ไฟส์บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองอย่างชัดเจน

อื่นๆ

 

7.ค่าสมัครสอบ

400 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้า อนุบาล 1 และ ป.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Webstie เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
แหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสาร : https://togethereduclub.com/
รวมคอร์สเรียนของกวดวิชา : https://together14.com/
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: