สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนโยธินบูรณะ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโยธินบูรณะ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนโยธินบูรณะ ปีการศึกษา 2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

⇒ห้องเรียนพิเศษโครงการนานาชาติ (IP)

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( EP) 120 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนพิเศษโครงการนานาชาติ (IP)  25 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)  72 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.50

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ห้องเรียนพิเศษโครงการนานาชาติ (IP)

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.50

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.50

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

⇒สอบวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน

⇒สอบวิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน

**พิจารณาลำดับจากคะแนนรวม หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ตามลำดับ

 

ห้องเรียนพิเศษโครงการนานาชาติ (IP)

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 

 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ วิชาละ 40%

⇒สอบวิชาภาษาอังกฤษ 20%

**พิจารณาลำดับจากคะแนนรวม หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชา วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร 

⇒ปพ.1 หรือใบรับรองที่มีผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

⇒สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

⇒รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) <<คลิกอ่านที่นี่>> 

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษโครงการนานาชาติ (IP) <<คลิกอ่านที่นี่>> 

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) <<คลิกอ่านที่นี่>> 

เว็บไซต์โรงเรียนโยธินบูรณะ <<คลิกอ่านที่นี่>> 

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: