สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 72 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 60 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์  80%

⇒สอบความสามารถด้านจำนวน เหตุผล และมิติสัมพันธ์ 20%

**พิจารณาลำดับจากคะแนนรวม หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ความสามารถด้านจำนวน เหตุผล และมิติสัมพันธ์ และลำดับที่การสมัคร ตามลำดับ

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

⇒สอบวิชาภาษาอังกฤษ 60%

⇒สอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และความสามารถด้านเหตุผล 40%

**พิจารณาลำดับจากคะแนนรวม หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และความสามารถด้านเหตุผล และลำดับที่การสมัคร ตามลำดับ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร (สมัครออนไลน์)

⇒ใบสมัครผ่านระบบออนไลน์

⇒สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน และบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

⇒ปพ.1 หรือใบรับรองที่มีผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

⇒รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>  

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) <<คลิกอ่านที่นี่>> 

เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า <<คลิกอ่านที่นี่>> 

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: