โรงเรียนสาธิตมศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประกาศ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 สอบเข้าม.1 ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

โรงเรียนสาธิตมศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

 

กำหนดการรับสมัคร

โครงการ การทดสอบความพร้อมทางการการเรียน นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 16 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์ทดสอบความพร้อมทางการเรียน : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

⇒สอบข้อเขียน : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ทดสอบความพร้อม : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ทดสอบและสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศผลทดสอบความพร้อมทางการเรียน : วันที่ 3-4 มีนาคม 2564

⇒สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน ครั้งที่2 : วันที่ 14 มีนาคม 2564

⇒ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ทุกประเภท : วันที่ 16 มีนาคม 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 16-17 มีนาคม 2564

 

 

1.ระดับที่เปิดรับ

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒นักเรียนทั่วไป 100 คน

⇒นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ไม่เกิน 3 คน

⇒โครงการความร่วมมือทางด้านกีฬาฟุตบอล ไม่เกิน 20 คน

⇒นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ดนตรี 15 คน ประกอบด้วย ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ไทย 8 คน ลีลาศ 2 คน กีฬาต่างๆ 15 คน

⇒นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ไม่เกิน 17คน เช่น บกพร่องกทางการเรียนรู้ สติปัญญา ออทิสซึม สมาธิสั้น

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

⇒ทดสอบภาคปฏิบัติ เฉพาะ ความสามารถพิเศษ ,ความร่วมมือทางด้านฟุตบอล ความร้องการพิเศษ ,บกพร่องทางร่างกาย

⇒สอบสัมภาษณ์

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒นักเรียนทั่วไป 900 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย

⇒นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 2,000 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย

⇒โครงการความร่วมมือทางด้านกีฬาฟุตบอล  2,000 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย

⇒นักเรียนทั่วไปสมัครความสามารถพิเศษ ทุกประเภท 2,000 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย

⇒นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  2,000 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตมศว ประสารมิตร (ฝ่ายมัธยม)  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: