สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสิรินธร ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสิรินธร ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสิรินธร ปีการศึกษา 2565

 

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science Mathematics  Technology and Environment Program : SMTE)

⇒ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science – Mathematics – English Program: SME)

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science Mathematics  Technology and Environment Program : SMTE) 30 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science – Mathematics – English Program: SME) 108 ที่นั่ง 3 ห้องเรียน

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 60 ที่นั่ง 2 ห้องเรียน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science Mathematics  Technology and Environment Program : SMTE)

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science – Mathematics – English Program: SME)

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒มีความถนัด ความสนใจภาษาอังกฤษแและต้องผ่านการทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-พูด-สื่อสารภาษาอังกฤษ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science Mathematics  Technology and Environment Program : SMTE)

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

 

ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science – Mathematics – English Program: SME)

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science Mathematics  Technology and Environment Program : SMTE)

⇒ใบสมัครของโรงเรียนสิรินธร

⇒หนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  (ฉบับจริงและถ่ายสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ)

⇒ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา 

⇒รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

**นักเรียนแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมไปสมัครที่โรงเรียนสิรินธร

 

ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science – Mathematics – English Program: SME)

⇒ใบสมัครของโรงเรียนสิรินธร

⇒หนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  (ฉบับจริงและถ่ายสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ)

⇒ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา 

⇒รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

**นักเรียนแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมไปสมัครที่โรงเรียนสิรินธร

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

⇒ใบสมัครของโรงเรียนสิรินธร

⇒หนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  (ฉบับจริงและถ่ายสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ)

⇒ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา 

⇒รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

**นักเรียนแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมไปสมัครที่โรงเรียนสิรินธร

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสิรินธร 2565   <<คลิกอ่านที่นี่>> 

เว็บไซต์โรงเรียนสิรินธร <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: