สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีวิทยา 2  ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีวิทยา 2  ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีวิทยา 2  ปีการศึกษา 2565

 

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น (ISM)

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น (ISM) 108 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 90 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น (ISM)

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น (ISM)

⇒สอบวิชาคณิตศาสตร์ 40 คะแนน

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 40 คะแนน

⇒สอบวิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน

⇒สอบความถนัดด้านการคำนวณและให้เหตุผล 25 คะแนน

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

⇒สอบวิชาคณิตศาสตร์ 30 คะแนน

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 30 คะแนน

⇒สอบวิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนน

⇒สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 25 คะแนน

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร 

⇒ปพ.1 หรือใบรับรองที่มีผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสตรีวิทยา 2  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

เว็บไซต์โรงเรียนสตรีวิทยา 2 <<คลิกอ่านที่นี่>> 

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: