สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา2565

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อโรงเรียนราชวินิต มัธยม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2565

 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร

ประเภทความสามารถพิเศษ : วันที่ 9-10 มีนาคม 2565

ห้องเรียนพิเศษ English Program : วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

 

สอบคัดเลือก

ประเภทความสามารถพิเศษ : วันที่ 26 มีนาคม 2565

** มีรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อที่ระเบียบการรับสมัคร

ห้องเรียนพิเศษ English Program : วันที่ 6 มีนาคม 2565

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : วันที่ 6 มีนาคม 2565

 

ประกาศผลและรายงานตัว ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม (หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธ์)

ประเภทความสามารถพิเศษ : วันที่ 30 มีนาคม 2565

ห้องเรียนพิเศษ English Program : วันที่ 8 มีนาคม 2565

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : วันที่ 8 มีนาคม 2565

 

มอบตัว (หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธ์)

ประเภทความสามารถพิเศษ : วันที่ 2 เมษายน 2565

ห้องเรียนพิเศษ English Program : วันที่ 10 มีนาคม 2565

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : วันที่ 10 มีนาคม 2565

 

1.ห้องเรียนและจำนวนที่เปิดรับ

ประเภทความสามารถพิเศษ 15 ที่นั่ง เรียนห้องเรียนปกติ

ห้องเรียนพิเศษ English Program 30 ที่นั่ง 1 ห้องเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 36 ที่นั่ง 1 ห้องเรียน

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภทความสามารถพิเศษ

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

** มีรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อที่ระเบียบการรับสมัคร

 

ห้องเรียนพิเศษ English Program

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

มีเกรดเฉลี่ย ป.4-.5 ไม่ต่ำกว่า 2.75

มีเกรดเฉลี่ย วิชาภาษาต่างประทศ ป.4-.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

มีเกรดเฉลี่ย ป.4-.5 ไม่ต่ำกว่า 2.75

มีเกรดเฉลี่ย วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ป.4-.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ประเภทความสามารถพิเศษ

สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ** มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ห้องเรียนพิเศษ English Program

สอบวิชา ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน คณิตศาสตร์ 50 คะแนน การสอบสัมภาษณ์ 10 คะแนน

 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สอบวิชา คณิตศาสตร์ 100 คะแนน วิทยาศาสตร์ 100 คะแนน ภาษาอังกฤษ 40 คะแนน การสอบสัมภาษณ์ 10 คะแนน

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร

รูปถ่ายนักเรียน

หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า

ใบแสดงผลการเรียน ป.4 และ ป.5

ทะเบียนบ้านนักเรียน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อโรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 ปีการศึกษา 2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนราชวินิต มัธยม <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: