สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา2565

โรงเรียนหอวัง ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)

ห้องเรียนพิเศษดนตรี (ดนตรีสากล และดนตรีไทยร่วมสมัย)

⇒ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP)

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) 72 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนพิเศษดนตรี (ดนตรีสากล และดนตรีไทยร่วมสมัย) 35 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) 108 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา2564

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ห้องเรียนพิเศษดนตรี (ดนตรีสากล และดนตรีไทยร่วมสมัย)

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา2564

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 หรือได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดระดับชาติและนานาชาติ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

สามารถปฏิบัติดนตรีสากลและดนตรีร่วมสมัยได้อย่างน้อย 1 เครื่องมือ อ่านต่อระเบียบการด้านล่าง

สามารถอ่านโน้ตดนตรีสากลขั้นพื้นฐานได้

 

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP)

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา2564

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)

สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

*หากคะแนนเท่ากันพิจารณาจากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

 

ห้องเรียนพิเศษดนตรี (ดนตรีสากล และดนตรีไทยร่วมสมัย)

คะแนนสอบที่ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนทดสอบความพร้อมพื้นฐานทางการเรียนจำนวน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 20 %

⇒คะแนนทดสอบการฟัง การอ่านโน้ตดนตรี และการทดสอบปฏิบัติด้านดนตรีสากล (สอบปฏิบัติเครื่องมือ อย่างน้อย 1 เครื่องมือ ตามแผนสาขาดนตรีที่เปิดสอน) 80 %

 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program MEP 

คะแนนสอบที่ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนทดสอบความพร้อมพื้นฐานทางการเรียนจำนวน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 20 %

⇒คะแนนทดสอบการฟัง การอ่านโน้ตดนตรี และการทดสอบปฏิบัติด้านดนตรีสากล (สอบปฏิบัติเครื่องมือ อย่างน้อย 1 เครื่องมือ ตามแผนสาขาดนตรีที่เปิดสอน) 80 %

 

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP)

⇒สอบวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

*หากคะแนนเท่ากันพิจารณาจากคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)

ใบแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ

สำเนาทะเบียนบ้าน

หลักฐานการจบการศึกษา

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ หลักฐานรับรองผลการเรียนของนักเรียนที่แสดงว่า กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

อื่นๆ

 

ห้องเรียนพิเศษดนตรี (ดนตรีสากล และดนตรีไทยร่วมสมัย)

ใบแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ

สำเนาทะเบียนบ้าน

หลักฐานการจบการศึกษา

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ หลักฐานรับรองผลการเรียนของนักเรียนที่แสดงว่า กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

⇒แฟ้มสะสมงานรูปแบบวีดีโอสั้น ความยาว 5-10 นาที ความละเอียด 720p – Full HD ประกอบด้วย ส่วนที่1 แนะนำตัวเอง ส่วนที่2 นำเสนอผลงานพร้อมการบรรยาย ส่วนที่ 3 อื่นๆ (เช่น การนำเสนอการแสดงความสามารถพิเศษ)

 

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP)

ใบแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ

สำเนาทะเบียนบ้าน

หลักฐานการจบการศึกษา

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ หลักฐานรับรองผลการเรียนของนักเรียนที่แสดงว่า กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

อื่นๆ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนหอวัง   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนหอวัง   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: