สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา2565

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (GSMP)

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program : EP

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program MEP

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (GSMP) 32 ที่นั่ง

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program : EP 60 ที่นั่ง

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program MEP 60 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (GSMP)

เป็นนักเรียนเพศชาย สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา2564

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program : EP 

เป็นนักเรียนเพศชาย สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา2564

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program MEP 

เป็นนักเรียนเพศชาย สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา2564

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (GSMP)

สอบวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program : EP 

สอบวิชา ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์

 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program MEP 

สอบวิชา ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร

สำเนาทะเบียนบ้าน

หลักฐานการจบการศึกษา

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ หลักฐานรับรองผลการเรียนของนักเรียนที่แสดงว่า กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

อื่นๆ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: