สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา2565

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง สสวท.และสอวน.

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

4 ห้องเรียน 144 คน แบ่งเป็น ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ 2 ห้องเรียน 72 คน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. 2 ห้องเรียน 72 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง สสวท.และสอวน.

สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

⇒สอบวิชาคณิตศาสตร์ 45 %,  ด้านจำนวน 15 %, ด้านเหตุผล15 %,  ด้านมิติสัมพันธ์ 15 %, ภาษาอังกฤษ 10 %

 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง สสวท.และสอวน.

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 35 %, คณิตศาสตร์ 25 %, ด้านเหตุผล15 %,  ด้านมิติสัมพันธ์ 15 %, ภาษาอังกฤษ 10 %

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ปกครองของผู้สมัคร

หลักฐานการศึกษา

รูปถ่ายผู้สมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: