สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2565

 

 

1.ห้องเรียนและจำนวนที่เปิดรับ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6  ห้องเรียน 216 ที่นั่ง

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ป.4 และ ป.5 เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป หรือผลการเรียนเฉลี่ย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ      ในระดับป.4 และ ป.5 เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปทุกรายวิชา 

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

สอบวิชา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคม

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร

รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว  3 รูป

สำเนาปพ.1 หรือปพ.6 ของ ป.4 และ ป.5 พร้อมฉบับจริง

สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน-บิดา-มารดา-ผู้ปกครองพร้อมฉบับจริง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 ปีการศึกษา 2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม <<คลิกสมัครที่นี่>> 

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: