สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศึกษานารี ปีการศึกษา2565

โรงเรียนศึกษานารี ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศึกษานารี ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒โครงการส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

⇒ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

⇒โครงการส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) 72 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 30 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

โครงการส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

⇒เป็นเพศหญิง สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา2564

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.50

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

⇒เป็นนักเรียนเพศหญิง สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา2564

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

โครงการส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

⇒สอบวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

 

ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

⇒สอบวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อนักเรียน ชื่อผู้ปกครอง 

⇒หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือ หลักฐานรับรองผลการเรียนของนักเรียนที่แสดงว่า กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

⇒หลักฐานแสดงระดับผลการเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 

⇒รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน 1 นิ้วถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

⇒อื่นๆ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร และเว็บไซต์รับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศึกษานารี ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: