สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนศึกษานารี ปีการศึกษา2565

โรงเรียนศึกษานารี ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนศึกษานารี ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนปกติ รวมทั้งหมด 462 คน

 

2.ประเภทที่เปิดรับ

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 352 คน

⇒นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน 40 คน

⇒เงื่อนไขพิเศษ 50 คน

⇒นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 20 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เป็นเพศหญิง

⇒สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่เปิดรับสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เฉพาะสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

⇒สอบ 5 วิชา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ 25 คะแนน วิทยาศาสตร์ 25 คะแนน ภาษาไทย 25 คะแนน สังคมศึกษา 25 คะแนน และภาษาอังกฤษ 25 คะแนน รวมกัน 125 คะแนน 

 

เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ  ตามประเภทที่นักเรียนสมัคร

 

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร

⇒สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร หน้าที่ปรากฏชื่อผู้ปกครอง และหน้าที่ปรากฏชื่อเจ้าบ้าน 

*สำหรับสำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่ปรากฏชื่อเจ้าบ้าน เฉพาะนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

⇒หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

⇒รูปถ่าย 1นิ้ว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ  โรงเรียนศึกษานารี <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  โรงเรียนศึกษานารี <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนศึกษานารี <<คลิกอ่านสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: