สอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อ สอบเข้าม.1 ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร 

กิจกรรม กำหนดการ
(รอบที่ 1)
กำหนดการ
(รอบที่ 2)
กำหนดการ
(รอบที่ 3)
 รับสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร  11 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2564  27 พฤศจิกายน ถึง 17 ธันวาคม 2564  8 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565
 กิจกรรม “Portfolio Workshop with TSS”  17 ตุลาคม 2564  28 พฤศจิกายน 2564  9 มกราคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  10 พฤศจิกายน 2564  22 ธันวาคม 2564  9 กุมภาพันธ์ 2565
 สอบสัมภาษณ์และกระบวนการกลุ่ม  14 พฤศจิกายน 2564  26 ธันวาคม 2564  13 กุมภาพันธ์ 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  24 พฤศจิกายน 2564  5 มกราคม 2565  23 กุมภาพันธ์ 2565
 ยืนยันสิทธิ์  24 พฤศจิกายน  ถึง 8 ธันวาคม 2564  5 ถึง 19 มกราคม 2565  23 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2565

 

 

1. ระดับที่เปิดรับ

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

 

2. จำนวนรับทั้งหมด

150 ที่นั่ง

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่ า

 

4. องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

แฟ้มสะสมงาน

สอบสัมภาษณ์

 

5. ค่าสมัครสอบ

1,000 บาท โดยน้องที่สอบไม่ติด สามารถสมัครรอบต่อไปได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

6. เอกสารที่ใช้สมัคร

รูปถ่าย 2 นิ้ว

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ปกครองที่เข้าสอบสัมภาษณ์

สำเนาใบรับรองการเป็นนักเรียน

สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: