สอบเข้าม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ รอบทั่วไป เพื่อ สอบเข้าม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2564

ชำระเงินค่าสมัครสอบ : วันที 15 ตุลาคม – 18 ธันวาคม 2564

ประกาศรหัสประจำตัวสอบและสถานที่สอบ : วันที่ 24 ธันวาคม 2564

สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 : วันที่ 15 มกราคม 2565

สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4 : วันที่ 16 มกราคม 2565

ประกาศผลสอบ : วันที่ 24 มกราคม 2565

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ : วันที่ 25-31 มกราคม 2565

รายงานตัว : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

 

1. ระดับที่เปิดรับ

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

 

2. จำนวนรับทั้งหมด

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 90 คน

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 90 คน

ประกอบด้วย กลุ่มบุคคลทั่วไป ร้อยละ 75 , ประเภท กลุ่มบุตร/หลานบุคลากร ร้อยละ 15 ประเภทกลุ่มผู้มีอุปการคุณ ร้อยละ 10

 

3.คุณสมบัติผู้สมัคร

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 

กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 

กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

วิชาที่ใช้สอบ ข้อสอบตามแนว PISA (การรู้เรื่อง การอ่าน การรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) และข้อสอบวัดความถนัด (Apitude Test)

 

5.ค่าสมัคร

350 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ รอบทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Webstie เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
แหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสาร : https://togethereduclub.com/
รวมคอร์สเรียนของกวดวิชา : https://together14.com/
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: