โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับม.1 ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับม.1 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับม.1 ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรบัสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ชำระค่าสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและสถานที่สอบ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ทดสอบมาตรฐานทางด้านความสามารถพิเศษ ม.1 : วันที่ 7 มีนาคม 2564

⇒ทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ ม.1 : วันที่ 14 มีนาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ : วันที่ 22 มีนาคม 2564

 

*********************************

ค้นหาสอบม.1 จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาสอบม.1ที่นี่<<

*********************************

 

1.ระดับที่เปิดรับ

⇒ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4

 

2.ประเภทที่เปิดรับ เฉพาะม.1

⇒ประเภททั่วไปและประเภทความสามารถพิเศษ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒แฟ้มสะสมงาน เฉพาะผู้ที่มีความสามารถพิเศษ

⇒สอบข้อเขียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 และ 4  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: