โรงเรียนสาธิต มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับม.1 ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสาธิต มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับม.1 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

โรงเรียนสาธิต มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับม.1 ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 3 มีนาคม 2564

สอบคัดเลือก : วันที่ 6-7 มีนาคม 2564

ประกาศผลสอบข้อเขียน : วันที่ 12 มีนาคม 2564

รายงานตัว-สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 มีนาคม 2564

ประกาศผล : วันที่ 24 มีนาคม 2564

มอบตัว : วันที่ 3 เมษายน 2564

*เนื่องจากสถานการณ์โควิค กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

*********************************

ค้นหาสอบม.1 จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาสอบม.1ที่นี่<<

*********************************

 

1.ระดับที่เปิดรับ

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

⇒โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)

⇒โครงการภาษาอังกฤษ (EP)

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4

⇒โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)

⇒โครงการภาษาอังกฤษ (EP)

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

⇒โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)  135 ที่นั่ง

⇒โครงการภาษาอังกฤษ (EP) 60 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ผู้ปคกรองสามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ ความประพฤติ การเรียน และค่าใช้จ่ายได้

 

โครงการภาษาอังกฤษ (EP)

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ผู้ปคกรองสามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ ความประพฤติ การเรียน และค่าใช้จ่ายได้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

⇒โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)  สอบวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒โครงการภาษาอังกฤษ (EP) สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

 

5.ค่าสมัครสอบ

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

⇒โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)  450 บาท

⇒โครงการภาษาอังกฤษ (EP)  450 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และม.4 ปีการศึกษา2564  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  <<คลิกสมัครที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: