สอบเข้าม.4 โรงเรียนสาธิตพีไอเอ็ม ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสาธิตพีไอเอ็ม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 เพื่อสอบ ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.4 โรงเรียนสาธิตพีไอเอ็ม ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่1

⇒สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 24 พฤศจิกายน 2564

 

รอบที่2

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 27 เมษายน 2565

 

1.ระดับที่เปิดรับ

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4

1. สายวิทย์-คณิต Mathematics – Science Program
– Health Science
– Architectural Engineering and Robotics & Artificial Intelligence (A.I.)
2. สายศิลป์คำนวณ Mathematics – English Program
3. สายศิลป์ภาษา Lauguage Arts & Digital Media Program
– English
– Chinese

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ไม่ได้ระบุ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3 หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบแรก

⇒สอบวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และความสามารถทางวิชาการ ระดับมัธมยศึกษาตอนต้น

*สอบภาษาจีน เฉพาะผู้ที่เลือกแผนการเรียนจีน

⇒สอบสัมภาษณ์

 

รอบสอง

⇒สอบวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และความสามารถทางวิชาการ ระดับมัธมยศึกษาตอนต้น

*สอบภาษาจีน เฉพาะผู้ที่เลือกแผนการเรียนจีน

⇒สอบสัมภาษณ์

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

– รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อนามสกุลด้านหลัง)
– สําเนาสูติบัตร + สํา เนาบัตรประชาชน + สําเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
– สําเนาบัตรประชาชน + สําเนาทะเบียนบ้าน บิดา อย่างละ 1 ฉบับ
– สําเนาบัตรประชาชน + สําเนาทะเบียนบ้าน มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
– สําเนาบัตรประชาชน + สําเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
– สํา เนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
– หลักฐานอื่นๆ เช่น สํา เนาสมุดรายงานผลการเรียน ฯลฯ (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
**ลงลายมือชื่อรับรองสํา เนาถูกต้องทุกฉบับ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียน ม.4 โรงเรียนสาธิตพีไอเอ็ม <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

#กวดวิชาTogether #เตรียมสอบเข้าม1 ม.ต้น #วิทย์ป6
ติวสอบเข้า ม.1 ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 ม.ต้น สรุปสอบเข้า ม.1

“เรียนวิทย์ให้สนุก จะได้ทั้งความสุขความเข้าใจ
เรียนรู้ไปพร้อมกัน ”
—ครูวันTogether—
รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Webstie เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
แหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสาร : https://togethereduclub.com/
รวมคอร์สเรียนของกวดวิชา : https://together14.com/
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

 

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: