โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1+ทุน ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1+ทุน ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆต่อไปนี้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1+ทุน ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

ประเภทเรียนดี ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ร้อยละ 50 ตลอดปีการศึกษา2564

⇒ขยายเวลารับสมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวทางเพจโรงเรียน : วันที่ 15 มีนาคม 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 3 เมษายน 2564

 

ประเภทนักเรียนทั่วไป

⇒สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันที่ 15 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 21 มีนาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 29 มีนาคม 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 3 เมษายน 2564

 

1.ระดับที่เปิดรับ 

⇒ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 มีทุนการศึกษา

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ไม่ได้ระบุ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภทเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 ปีการศึกษา 2563 โดยมีเกรดเฉลี่ยระดับ ป.4-ป.5 ไม่น้อยกว่า 3.50

 

ประเภทนักเรียนทั่วไป

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 ปีการศึกษา 2563

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒ผลการเรียน เฉพาะประเภทเรียนดี

⇒สอบคัดเลือก วิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉพาะนักเรียนทั่วไป

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒100 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

กรณีสมัครทางออนไลน์

⇒ไฟส์สำเนาใบแสดงผลการเรียน

⇒ไฟส์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

⇒ไฟส์สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

 

กรณีสมัครด้วยตัวเอง

⇒ใบสมัคร

⇒สำเนาใบแสดงผลการเรียน

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

⇒หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการและใบสมัคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: