สอบเข้าม.1 65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เริ่มทยอยประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 65 แล้ว

 

 

สอบเข้าม.1 65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-10 มีนาคม 2565  เป็นวันที่ 10-23 มกราคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 1-12 มีนาคม 2565

⇒สอบวัดความพร้อม : วันที่ 19 มีนาคม 2565  เป็น วันที่ 13 มีนาคม 2565

⇒ประกาศผลสอบข้อเขียน : วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็น วันที่ 18 มีนาคม 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 2 เมษายน 2565 เป็น 19 มีนาคม 2565

⇒ประกาศผลสอบ : วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็น วันที่ 21 มีนาคม 2565

⇒มอบตัว : วันที่ 6 เมษายน 2565 เป็น วันที่ 23 มีนาคม 2565

⇒ปฐมนิเทศ : วันที่ 9 เมษายน 2565 เป็น วันที่ 2 เมษายน 2565

 

1.ระดับที่เปิดรับ

⇒ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒รอประกาศ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒รอประกาศ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและสังคมศึกษา อังกฤษ ในหลักสูตรปกติ และหลักสูตรโครงการ EPTS

⇒สอบสัมภาษณ์

 

5.ค่าสมัครสอบ 

⇒รอประกาศ

 

6.สถานที่สอบ

⇒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร เบื้องต้น  <<รอประกาศ>>

เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน <<คลิกสมัครที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: