โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เปิดรับสมัครนักเรียนม.1 ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เปิดรับสมัครนักเรียนม.1 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เปิดรับสมัครนักเรียนม.1 ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒จำหน่ายคู่มือการสมัครสอบวัดความพร้อมในการศึกษาต่อม.1: วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

⇒รับสมัครสอบวัดความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อ : วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ทดสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียน : วันที 28 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศผลการทดสอบข้อเขียน : วันที่ 24 มีนาคม 2564

⇒สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนผ่านการทดสอบ : วันที่ 27 มีนาคม 2564

⇒ประกาศผลรอบสุดท้ายการทดสอบวัดความพร้อม : วันที่ 29 มีนาคม 2564

*เนื่องจากสถานการณ์โควิคกำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

*********************************

ค้นหาสอบม.1 จากโรงเรียนต่างๆ

>>คลิกหาสอบม.1ที่นี่<<

*********************************

 

 

1.ระดับที่เปิดรับ

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอประกาศ

 

3.คุณสมบัติของผูส้มัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ทดสอบภาษาอังกฤษ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

รอประกาศ

 

6.ค่าสมัครสอบ

รอประกาศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

⇒กำหนดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: