โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เปิดรับสมัครนักเรียน สอบเข้าม.1 ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสาธิตมศว ปทุมวัน เปิดรับสมัครนักเรียน สอบเข้าม.1 ปีการศึกษา2564 โดยมีกำหนดการและรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เปิดรับสมัครนักเรียน สอบเข้าม.1 ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

⇒พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน : วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 (ก่อนเวลา 18.00 น.)

⇒ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ : วันที่ 8-12 มีนาคม 2564

⇒สอบความพร้อม : วันที่ 20 มีนาคม 2564

⇒ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 1 เมษายน 2564

*ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้นำหลักฐานการเป็นนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา2563 มาแสดงด้วย ไม่อยา่งงั้นจะถูกตัดสิทธิ์

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 เมษายน 2564

*สัมภาษณ์บิดา มารดา รวมทั้งนักเรียนด้านความรู้และมารยาทไทย

⇒ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ : วันที่ 5 เมษายน 2564

 

1.ระดับที่เปิดรับ

⇒ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒หลักสูตรปกติ จำนวนรับทั้งหมด 120 ที่นั่ง

⇒โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคอังกฤษ (EPTS) 70 ที่นั่ง โดยรวมนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และนักเรียนที่เพื่อการศึกษาวิจัย

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 ปีการศึกษา 2563 เท่านั่น

*นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ 3 ภาคเรียน ไม่สามารถสมัครได้

*ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน

⇒สอบสัมภาษณ์

 

5.ค่าสมัครสอบ 

⇒1,000 บาท

 

6.สถานที่สอบ

⇒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร เบื้องต้น  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: