สอบเข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่เพื่อ สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

สอบเข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

 

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 9 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2564

⇒ชำระเงิน : วันที่ 9 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 28 ธันวาคม 2564

⇒พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ : วันที่ 28 ธันวาคม 2564 – 22 มกราคม 2565

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 22 มกราคม 2565

⇒ประกาศผลสอบคัดเลือก : วันที่ 28 มกราคม 2565

⇒มอบตัวรอบ 1 : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

⇒มอบตัวรอบ 2 : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

 

1.ระดับที่เปิดรับ

⇒ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ , EIS (English Integrated Studies) , ห้องศิลป์สร้างสรรค์

⇒ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ , แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

⇒ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 280 คน ห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 200 คน ,  EIS (English Integrated Studies) 40 คน , ห้องศิลป์สร้างสรรค์ 40 คน

⇒ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 55 คน แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 30 คน , แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 25 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

⇒ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

⇒ห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สอบ 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

⇒EIS (English Integrated Studies) สอบ 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษยกเว้นวิชาภาษาไทย)

⇒ห้องศิลป์สร้างสรรค์ สอบ 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

⇒แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

⇒แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ สอบวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

5.ค่าสมัครสอบ

510 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒หลักฐานการสำเร็จการศึกษา หรือใบรับรองการศึกษา

⇒สำเนาใบชำระเงินค่าสมัครจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร สอบเข้าม.1 และ ม.4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
แหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสาร : https://togethereduclub.com/
รวมคอร์สเรียนของกวดวิชา : https://together14.com/
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: